Links

- Mutualiteiten

Sportkans

Oostende  \\ Tegemoetkomingen

Tel 059 258970 email dewegwijzer@oostende.be


Sportkans is er om elke sportieve Oostendenaar tot maximum 19 jaar te laten sporten in een Oostendse sportclub die deelneemt aan het project. De jongere betaalt 15 euro lidgeld en het Stadsbestuur steekt een handje toe door de rest van het lidgeld voor 1 sportseizoen te betalen.


Let wel, inschrijving kan enkel tem 25 oktober 2019

Ga hier naar de site van de stad Oostende voor alle info of download de flyer


Indien je recht hebt op een attest, dient dit document overhandigd te worden aan de ploegverantwoordelijke. Er dient wel door de ouders 15€ betaald te worden aan de club. Dit kan je nadien teruggevorderd worden via de mutualiteit.

Tegemoetkoming Stad Oostende indien geen recht op de Sportkans

Oostende  \\ Tegemoetkomingen


Het Stadsbestuur verleent aan alle Oostendse jongeren tot maximum 19 jaar die aangesloten zijn bij een Oostendse sportvereniging, een gedeeltelijke terugbetaling van het lidgeld.


Hoe aanvragen?

In tegenstelling tot de voorgaande jaren worden geen papieren formulieren via de sportclubs bezorgd en gebeuren de aanvragen digitaal via deze pagina. Klik hieronder op de link bij 'Digitaal loket'. Opgelet: dit is mogelijk t.e.m. 31 oktober 2019.


Meer informatie en het aanvraagformulier vind je op deze website

Wat is de Vrijetijdspas?

Gistel   \\ Tegemoetkomingen

Tel 059 27 02 17 email sport@gistel.be


De pas geeft je 50% korting op lidgelden en activiteiten die georganiseerd worden door lokale sportclubs, jeugdorganisaties, het stadsbestuur en het sociaal huis. Download hier de volledige flyer van de Jeugddienst Gistel


Sportcheque

Via de stad Gistel is er uiteraard ook de jaarlijkse sportcheque. Die kan je afhalen op het stadhuis ter waarde van 5€ per kind. Deze cheque op naam mag je eveneens bezorgen aan je ploegverantwoordelijke.

Bij je ziekenfonds kan je ook terecht voor een jaarlijkse tussenkomst tot 15€ per persoon op het lidgeld bij inschrijving in een sportvereniging.

Download het "aanvraagformulier voor terugbetaling inschrijvingsgeld" op de site van je ziekenfonds en bezorg dit document, voorzien van een klever van je ziekenfonds aan je ploegverantwoordelijke voor eind oktober. Tijdens de maand november worden ze dan ingevuld terugbezorgd.

Christelijke Mutualiteit

Sportvereniging.

Liberale Mutualiteit

Sportprikkel.

Onafhankelijk Ziekenfonds

Vitaliteit.

Vlaams Neutraal Ziekenfonds

Sport- of Fitnessclub.

Partena Onafhankelijk

Sportclub Lidgeld.

Bond Moyson

Sportprikkel.

- Gistel

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved