NEWS

NEWS

 

 

Preventief Sportmedisch Onderzoek

De Vlaamse overheid is, samen met aantal vooraanstaande artsen, een preventie campagne gestart voor sporters: zowel actieve sportbeoefenaars als mensen die (straks met het nieuwe jaar?) intenties hebben om te starten met sporten.

Op de website https://www.sportkeuring.be krijgt u een on-line tool die, aan de hand van enkele vragen, bepaalt of u al dan niet tot een risicogroep behoort en eventueel een medisch onderzoek dient te overwegen. Let wel: zowel deze on-line applicatie als een eventueel medisch onderzoek is volledig vrijblijvend én buiten onze club om - we verplichten u immers tot niets.

Maar als vooraanstaande sportclub uit Oostende, nog steeds Europese Sportstad 2017, lijkt ons dit een lovenswaardig initiatief en op zijn minst interessant om hier aan deel te nemen.

Download

Medische Fiche 2017-2018.

 

Website

http://www.oostende.be/europesesportstad

 

Persmededeling -18/05/2016

In 2011 werd Basket@Sea boven de basket-doopvont gehouden: een samenwerkingsverband tussen de twee toonaangevende basketbalclubs in Oostende en Gistel: Kon. BC Gistel Oostende Duva Fruit enerzijds, en Telenet Oostende (Jeugd) anderzijds.

18-05-2016 \\ News

 

Beide clubs richten samen een nieuwe feitelijke vereniging op die door het basketbal-leven zal gaan als ‘Basket@Sea’. De vroegere benamingen KCB Gistel Oostende Duva Fruit (Jeugd) en BC Telenet Oostende (Jeugd), zullen als dusdanig van het parket en scorebord verdwijnen (behalve voor de senior teams, en de basketschool 2020). Wel behouden we in de nieuwe feitelijk vereniging de twee verschillende stamnummers van beide moederclubs (245 en 592) om sportief zo een maximaal aantal landelijke ploegen te kunnen inschrijven.

 

Het is algemeen bekend dat vooral kleinere clubs het steeds moeilijker krijgen in tijden waarin gulle sponsors nog moeilijk te vinden zijn. Niet zelden hoort men in wandelgangen of op beleidsvergaderingen dat in de toekomst samenwerking tussen diverse clubs meer dan noodzakelijk zal zijn. Basket@Sea is dan ook de eerste club die de spreekwoordelijke koe bij de horens vat en concreet met een nieuw, degelijk onderbouwd project op de proppen komt.

Door de krachten en mogelijkheden van de beide bestaande clubs verder te bundelen, zullen in de toekomst de opleidingen efficiënter kunnen georganiseerd worden en zal nog makkelijker kunnen ingespeeld worden op de noden van elke jeugdspeler. Belangrijk hierbij is dat Basket@Sea een sportclub is waar niet alleen de meest getalenteerde jongeren in de beste omstandigheden worden opgeleid, maar vooral ook uitgebreide mogelijkheden biedt voor de meer recreatieve speler, en dit op elke leeftijd. Ook ons engagement om basketbal aan te bieden aan kinderen met een beperking, vorig seizoen opgestart in Gistel via het project G-Sport Vlaanderen, kadert hier volledig in en vormt als dusdanig een onderdeel van het nieuwe Basket@Sea. Bovendien willen we met diverse extra-sportieve en sociale evenementen een echte grote gezellige familieclub ontwikkelen waar iedereen zich thuis voelt..

Organisatorisch wordt de dagelijkse werking van de club in goede banen geleid door diverse cellen. Daarnaast wordt, naar analogie met de senior ploegen, een ‘Task-Force’ opgericht waar het beleid uitgestippeld en opgevolgd wordt.

De Raad van Bestuur, samengesteld uit alle leden van de diverse cellen, komt minimaal 2x per jaar bijeen. Francis Volckaert wordt voorzitter van de nieuwe vereniging, geflankeerd door onder-voorzitter Alain Soete. Zij worden, onder andere, bijgestaan door secretaris Georges Caron en penningmeester Dirk Dumarey, terwijl de sportieve omkadering van Basket@Sea in handen komt van Peter Vanhoucke.

Download

Download het volledige persbericht.

 

© Copyright Basket@Sea 2016. All Rights Reserved