NEWS

NEWS04/05/2018 - Basket@Sea gaat verder op de ingeslagen weg !

Verschillende titels, bekers en andere eretitels mochten onze jeugdploegen in het (bijna) afgelopen seizoen in de wacht slepen. En bij andere, eerder recreatief ingestelde ploegen, deed het enorm deugd zo veel spelvreugde en kameraadschap te constateren op en rond het parket. Een echt “boerejaar” dus.

Sportieve prestaties enerzijds en recreatief plezier anderzijds zijn niet toevallig de twee pijlers waarop Basket@Sea werd gebouwd in de voorbije jaren. 

En het houdt niet op… Na de succesvolle samenwerking tussen KBGO Duva Fruit en BC Oostende zijn we nu ook verheugd een derde stam in onze Basket@Sea familie te mogen opnemen.  Vanaf volgend basketbalseizoen breiden we immers de kust-samenwerking verder uit: we zijn dan ook immens verheugd om voor het eerst een landelijke U16 ploeg onder stamnummer 737 van KBOB (Koninklijke Basketbalvereniging Oostende Bredene) te mogen verwelkomen !

De nieuwe telg gaan we vanzelfsprekend met veel sportieve know-how omarmen en koesteren.  Ongetwijfeld is deze nieuwe stap in het Basket@Sea verhaal een meerwaarde voor zowel de betrokken clubs als voor de spelers in kwestie.

Download

Medische Fiche 2018-2019.


Download

Website

http://www.oostende.be/europesesportstad


link

Persmededeling -18/05/2016

In 2011 werd Basket@Sea boven de basket-doopvont gehouden: een samenwerkingsverband tussen de twee toonaangevende basketbalclubs in Oostende en Gistel: Kon. BC Gistel Oostende Duva Fruit enerzijds, en Telenet Oostende (Jeugd) anderzijds.

18-05-2016   \\ News


Beide clubs richten samen een nieuwe feitelijke vereniging op die door het basketbal-leven zal gaan als ‘Basket@Sea’.  De vroegere benamingen KCB Gistel Oostende Duva Fruit (Jeugd) en BC Telenet Oostende (Jeugd), zullen als dusdanig van het parket en scorebord verdwijnen (behalve voor de senior teams, en de basketschool 2020). Wel behouden we in de nieuwe feitelijk vereniging de twee verschillende stamnummers van beide moederclubs (245 en 592) om sportief zo een maximaal aantal landelijke ploegen te kunnen inschrijven.


Het is algemeen bekend dat vooral kleinere clubs het steeds moeilijker krijgen in tijden waarin gulle sponsors nog moeilijk te vinden zijn.  Niet zelden hoort men in  wandelgangen of op beleidsvergaderingen dat in de toekomst samenwerking tussen diverse clubs meer dan noodzakelijk zal zijn.  Basket@Sea is dan ook de eerste club die de spreekwoordelijke koe bij de horens vat en concreet met een nieuw, degelijk onderbouwd project op de proppen komt.

Download

Download het volledige persbericht.


Link

Door de krachten en mogelijkheden van de beide bestaande clubs verder te bundelen, zullen in de toekomst de opleidingen efficiënter kunnen georganiseerd worden en zal nog makkelijker kunnen ingespeeld worden op de noden van elke jeugdspeler. Belangrijk hierbij is dat Basket@Sea een sportclub is waar niet alleen de meest getalenteerde jongeren in de beste omstandigheden worden opgeleid, maar vooral ook uitgebreide mogelijkheden biedt voor de meer recreatieve speler, en dit op elke leeftijd.  Ook ons engagement om basketbal aan te bieden aan kinderen met een beperking, vorig seizoen opgestart in Gistel via het project G-Sport Vlaanderen, kadert hier volledig in en vormt als dusdanig een onderdeel van het nieuwe Basket@Sea.  Bovendien willen we met diverse extra-sportieve en sociale evenementen een echte grote gezellige familieclub ontwikkelen waar iedereen zich thuis voelt..

Organisatorisch wordt de dagelijkse werking van de club in goede banen geleid door diverse cellen.  Daarnaast wordt, naar analogie met de senior ploegen, een ‘Task-Force’ opgericht waar het beleid uitgestippeld en opgevolgd wordt. 

De Raad van Bestuur, samengesteld uit alle leden van de diverse cellen, komt minimaal 2x per jaar bijeen.  Francis Volckaert wordt voorzitter van de nieuwe vereniging, geflankeerd door onder-voorzitter Alain Soete. Zij worden, onder andere, bijgestaan door secretaris Georges Caron en penningmeester Dirk Dumarey, terwijl de sportieve omkadering van Basket@Sea in handen komt van Peter Vanhoucke.

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved