COVID-Oostende

Protocol - Oostende

Aankomst op het Sportcentrum
Iedereen vanaf 12 jaar draagt verplicht een mond-neusmasker !


Per ploeg
1. Spelers + coach(es) + tafelofficials
2. Ouders of supporters (maximum 12 per ploeg excl -12 jarigen)
Verzamelen in een bubbel op de koer (niemand gaat de zaal binnen zonder toestemming van de zaalwachter !)
- De coach scant de QR-code of vult een formulier in in naam van zijn spelers.
- De volwassenen krijgen een contacttracing formulier of via de QR-code, om in te vullen en geven dit af aan de zaalwachter bij het betreden van de zaal .


30 minuten voor de wedstrijd worden spelers coaches en tafelofficials binnen gelaten en nemen plaats op de tribune ter hoogte van hun speelveld tot ze de toelating krijgen om het terrein te betreden en de opwarming te starten.


LET WEL ! Er zijn geen kleedkamers ter beschikking. Elke speler zorgt ervoor zijn eigen drinkbus mee te hebben. Er zal mogelijkheid zijn om bij te vullen met water.


Ouders kunnen indien ze dat wensen naar de bar gaan of buiten wachten.


5 Minuten voor de wedstrijd worden de ouders of supporters (maximum 12 personen per ploeg excl -12j) naar stoelen aan de overkant van de zaal geleid via een inkom-sas. Stoelen worden niet verplaatst. Mond-neusmaskers blijven op tijdens uw verblijf in de zaal


Tijdens de rust:
Geen briefing in kleedkamers, spelers blijven op het terrein.
Ouders kunnen indien gewenst via het uitgang-sas naar de bar.


Einde wedstrijd:
Geen kleedkamer/douches
Ploegafgevaardigden zorgen voor het ontsmetten van de wedstrijdtafel, de spelersbanken of -stoelen (ook van tegenstrevers) en de gebuikte basketballen. De zaalwachters zorgen voor het ontsmetten van de toeschouwersstoelen.


Ouders kunnen via uitgangs-sas naar buiten of naar de bar.