NEWS

NEWS05/05/2020 - Basket@Sea een nieuw basketverhaal aan de kust

De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende. We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe basketfamilie te creëren.


Na veel overleg met alle actoren, hebben we het antwoord gevonden.
De uitgangspunten van het plan zijn:

 1. De omvorming van Basket@Sea, waardoor we vier basketonderdelen samenbrengen in de grootste basketfamilie aan de kust

 2. Filou Oostende:

  1. Een modern professioneel bedrijf op sportief, organisatorisch, maatschappelijk en innovatief vlak

  2. Toonaangevend in België en Europa. Competitief en inclusief

  3. Van sportorganisatie (VZW) naar een toekomstgericht sportbedrijf (BV)

  4. Een strategisch plan en visie op 5 jaar met duurzame groei

Dit zijn de drie basiselementen waarop we de komende 5 jaar zullen bouwen:

 1. De bestaande feitelijke vereniging Basket@Sea wordt omgevormd tot één grote basketfamilie

 2. Het voornaamste doel van deze grote basketfamilie is elke speler op zijn of haar niveau te laten spelen

 3. Om al deze doelstellingen te bereiken en professioneel te kunnen blijven werken, heeft de Raad van Bestuur van Filou Oostende beslist om een nieuwe vennootschap op te richten


Download hier het volledige persbericht

Archief • 18/05/2016 - Persmededeling project Basket@Sea
 • 18/11/2016 - Zeewacht
 • 04/05/2018 - Basket@Sea gaat verder op de ingeslagen weg !

 • 28/06/2018 - Sam Rotsaert verlaat basketschool Filou Oostende 

 • 29/06/2018 - Luc Smout nieuwe coach basketschool

29/06/2018 - Luc Smout nieuwe coach basketbalschool Filou Oostende

Basketbalclub Filou Oostende en K.B.G.O. Duva Fruit hebben een akkoord met Luc Smout als nieuwe coach van de basketbalschool.

Hij is de opvolger van Sam Rotsaert, die een nieuwe uitdaging vond als assistent-coach bij Spirou Charleroi.

Luc Smout heeft een rijke carrière opgebouwd in het Belgisch basketbal landschap. Hij komt over van Antwerp Giants, waar hij de voorbije jaren o.a. werkte als Head coach van de 2deklasseploeg, maar ook als jeugdcoördinator en coach van verschillende jeugdploegen.

Luc zal de uitgezette sportieve lijnen bewaken en blijven optimaliseren. Hij zal er samen met de andere coaches – Peter Vanhoucke, Gaëlle Bouzin en Maarten Caron – voor zorgen dat onze talentvolle jeugd ten volle ondersteund wordt om zich in de beste omstandigheden te blijven ontwikkelen.


Loopbaan Luc Smout
1995-2000: Assistant coach RBA Antwerpen (1ste klasse) + jeugdcoördinator en coach -21j
2000-2001: Assistant coach Ieper ( 1ste klasse) + under 21
2002-2005: Head coach St. Jan (3de klasse, + 2de klasse)
2004: Head coach Belgian national team U18
2005-2006: Assistent coach Pepinster (1ste klasse)
2006-2007: Head coach Pepinster (1ste klasse)
2007-2008: Head coach Ticino Merksem (3de klasse)
2008-2019: Antwerp Giants o.a. Assistant coach ( 1ste klasse), Head coach (2de klasse), Jeugdcoördinator, U21, U18

28/06/2018 - Sam Rotsaert verlaat basketschool Filou Oostende 

Sam Rotsaert startte in 2012-2013 als headcoach van de Basketschool van Filou Oostende. Het daaropvolgende seizoen dwong K.B.G.O. DUVA FRUIT A onder zijn leiding de promotie af als tweede stijger naar de toenmalige 2deklasse (huidige TDM1).
Tijdens de voorbije zeven jaar werd mede dankzij Sam de basketschool uitgebouwd tot een stevige organisatie waar jonge talenten zich ten volle kunnen ontwikkelen.
Onze U21 ploeg won de voorbije jaren 4x op een rij de Beker van Vlaanderen, terwijl het U18-team in 2014-2015, 2015-2016 en 2018-2019 de Beker van Vlaanderen mee naar de kust mocht nemen. Het kampioenschap van K.B.G.O. DUVA FRUIT Ain 2017-2018 was de kers op de taart.
De doorstroming van spelers uit de Basketschool naar Filou Oostende of andere topploegen is het beste bewijs van de goede weg die coach Sam en zijn assisten de voorbije jaren hebben bewandeld. De uitgezette sportieve lijnen blijven behouden in de toekomst en de club doet er alles aan om de jonge spelers alle tools aan te bieden om hun talent maximaal te ontwikkelen.
Deze week kondigde Sam Rotsaert zijn vertrek aan uit Oostende. Hij zet een stap vooruit in zijn carrière en wordt assistent-coach van de eersteklasser Spirou Charleroi. De spelers en de staff van Filou Oostende en K.B.G.O. DUVA FRUIT A danken hem uitdrukkelijk voor zijn inzet en enthousiasme van de voorbije jaren en wensen hem het allerbeste volgend seizoen en in de toekomst.
Coaches Maarten Caron, Peter Vanhoucke & Gaëlle Bouzin blijven aan boord om de nieuw aan te stellen headcoach te ondersteunen. Meer info over een nieuwe headcoach volgt de komende dagen.
Palmares Coach Sam Rotsaert
U18: beker van Vlaanderen 2014-2015, 2015-2016 en 2018-2019
U21: beker van Vlaanderen 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019
K.B.G.O. DUVA FRUIT A: promotie naar tweede klasse in 2014-2015
K.B.G.O. DUVA FRUIT A: kampioen in 2017-2018, 1eronde play-offs in 2018-2019

04-05-2018 \\ News

04/05/2018 - Basket@Sea gaat verder op de ingeslagen weg !


Verschillende titels, bekers en andere eretitels mochten onze jeugdploegen in het (bijna) afgelopen seizoen in de wacht slepen. En bij andere, eerder recreatief ingestelde ploegen, deed het enorm deugd zo veel spelvreugde en kameraadschap te constateren op en rond het parket. Een echt “boerejaar” dus.

Sportieve prestaties enerzijds en recreatief plezier anderzijds zijn niet toevallig de twee pijlers waarop Basket@Sea werd gebouwd in de voorbije jaren. 

En het houdt niet op… Na de succesvolle samenwerking tussen KBGO Duva Fruit en BC Oostende zijn we nu ook verheugd een derde stam in onze Basket@Sea familie te mogen opnemen.  Vanaf volgend basketbalseizoen breiden we immers de kust-samenwerking verder uit: we zijn dan ook immens verheugd om voor het eerst een landelijke U16 ploeg onder stamnummer 737 van KBOB (Koninklijke Basketbalvereniging Oostende Bredene) te mogen verwelkomen !

De nieuwe telg gaan we vanzelfsprekend met veel sportieve know-how omarmen en koesteren.  Ongetwijfeld is deze nieuwe stap in het Basket@Sea verhaal een meerwaarde voor zowel de betrokken clubs als voor de spelers in kwestie.


04-05-2018   \\ News

Persmededeling -18/05/2016

Door de krachten en mogelijkheden van de beide bestaande clubs verder te bundelen, zullen in de toekomst de opleidingen efficiënter kunnen georganiseerd worden en zal nog makkelijker kunnen ingespeeld worden op de noden van elke jeugdspeler. Belangrijk hierbij is dat Basket@Sea een sportclub is waar niet alleen de meest getalenteerde jongeren in de beste omstandigheden worden opgeleid, maar vooral ook uitgebreide mogelijkheden biedt voor de meer recreatieve speler, en dit op elke leeftijd.  Ook ons engagement om basketbal aan te bieden aan kinderen met een beperking, vorig seizoen opgestart in Gistel via het project G-Sport Vlaanderen, kadert hier volledig in en vormt als dusdanig een onderdeel van het nieuwe Basket@Sea.  Bovendien willen we met diverse extra-sportieve en sociale evenementen een echte grote gezellige familieclub ontwikkelen waar iedereen zich thuis voelt..

In 2011 werd Basket@Sea boven de basket-doopvont gehouden: een samenwerkingsverband tussen de twee toonaangevende basketbalclubs in Oostende en Gistel: Kon. BC Gistel Oostende Duva Fruit enerzijds, en Telenet Oostende (Jeugd) anderzijds.

18-05-2016   \\ News


Beide clubs richten samen een nieuwe feitelijke vereniging op die door het basketbal-leven zal gaan als ‘Basket@Sea’.  De vroegere benamingen KCB Gistel Oostende Duva Fruit (Jeugd) en BC Telenet Oostende (Jeugd), zullen als dusdanig van het parket en scorebord verdwijnen (behalve voor de senior teams, en de basketschool 2020). Wel behouden we in de nieuwe feitelijk vereniging de twee verschillende stamnummers van beide moederclubs (245 en 592) om sportief zo een maximaal aantal landelijke ploegen te kunnen inschrijven.


Het is algemeen bekend dat vooral kleinere clubs het steeds moeilijker krijgen in tijden waarin gulle sponsors nog moeilijk te vinden zijn.  Niet zelden hoort men in  wandelgangen of op beleidsvergaderingen dat in de toekomst samenwerking tussen diverse clubs meer dan noodzakelijk zal zijn.  Basket@Sea is dan ook de eerste club die de spreekwoordelijke koe bij de horens vat en concreet met een nieuw, degelijk onderbouwd project op de proppen komt.

Organisatorisch wordt de dagelijkse werking van de club in goede banen geleid door diverse cellen.  Daarnaast wordt, naar analogie met de senior ploegen, een ‘Task-Force’ opgericht waar het beleid uitgestippeld en opgevolgd wordt. 

De Raad van Bestuur, samengesteld uit alle leden van de diverse cellen, komt minimaal 2x per jaar bijeen.  Francis Volckaert wordt voorzitter van de nieuwe vereniging. Zij worden, onder andere, bijgestaan door secretaris Georges Caron en penningmeester Dirk Dumarey, terwijl de sportieve omkadering van Basket@Sea in handen komt van Peter Vanhoucke.

Download

Download het volledige persbericht.


Link