Damesbasket project

"Basket@Sea ambieert het hoogste niveau"

Damesbasketbal
“Basket@Sea ambieert het hoogste niveau”

Al meer dan een generatie lang heerst het mannenbasket in onze regio en zijn de topjaren van het Oostends/Bredens vrouwenbasket stilletjes aan uit ons collectief geheugen aan het vervagen, terwijl de Belgian Cats de successen aan elkaar rijgen; met speelsters van aan het zeetje nota bene. Het is duidelijk dat onze club Basket@Sea, de titel van topclub pas ten volle zal kunnen dragen indien er in onze grote basketbalfamilie ook plaats wordt gevonden voor een solide meisjes jeugdbeleid met voldoende doorgroeimogelijkheden naar damesploegen binnen de eigen club.

Reeds tijdens de besprekingen voor de vernieuwde samenwerking van de basket@sea familie, werden de ambities voor het meisjes/damesbasketbal besproken en terwijl ook scherper gesteld. Met het bundelen van onze krachten en ervaring zouden we onze jeugdspeelsters, maar ook het damesbasket nieuwe perspectieven kunnen aanbieden elk op het voor hen haalbaar niveau.

" Het uiteindelijke doel is dan ook terug een damesploeg op het hoogste niveau te laten uitkomen met de integratie van zoveel mogelijk talent uit eigen jeugdopleiding. "

Chris Jonckheere Voorzitter Finexa Basket@Sea

Het was geen sinecure om een degelijke basisstructuur uit te bouwen alsook om de diverse inzichten te kanaliseren maar we zijn ervan overtuigd dat we ons doel bereikt hebben. De tijd is dan ook aangebroken om een eerste tipje van de sluier op te lichten van ons vrij ambitieus plan. De primaire doelstellingen van ons “dames”- project zijn:

- het verder opwaarderen van een solide jeugdopleiding waarbij elke speelster de kansen worden aangeboden om hun talenten te ontwikkelen elk op haar eigen niveau
- het verzekeren van een doorstroming naar damesploegen op diverse niveaus
- het bereiken van het hoogste niveau met de damesploegen binnen een zeer korte tijdspanne


Hierbij trekken we volledig de kaart van “eigen jeugd” waarbij degelijke opleiding, doorstroming op alle niveaus en doorgedreven talentscouting de belangrijkste pijlers zullen zijn.

Voor de dagelijkse uitwerking en opvolging van het project menen we een uiterste geschikte kandidaat in de persoon van Victoire Desmet gevonden te hebben. Met haar pakken ervaring als speelster, zijn we ervan overtuigd dat zij de nodige capaciteiten en drive heeft om onze ambities waar te maken. Ze wordt hierbij bijgestaan met raad en daad door de leden van de raad van bestuur van basket@sea die allen al lange tijd meedraaien in het basketwereldje. Dat kan alleen maar te goede te komen voor de slaagkansen van het project.

Do you have any questions?

Feel free to to reach out to us - we’d love to talk to you!