FINEXA

KBGO
Finexa
Basket@Sea


Na meer dan 20 jaar nemen we afscheid van Duva Fruit als naamsponsor van onze club. Het waren 20 mooie jaren waar we van bescheiden basketbalclub in Gistel uitgroeiden tot qua ledental één van de grootste clubs van Vlaanderen. We kunnen Dirk Dumarey, jarenlang voorzitter en sponsor , niet genoeg bedanken voor de inspanningen die hij al  die jaren geleverd heeft op financieel en organisatorisch vlak.

Op bestuurlijk vlak zijn er ook wijzigingen doorgevoerd. Waar we vroeger een bestuur Basket@Sea hadden, zeg maar het jeugdbestuur en daarnaast een bestuur KBGO, bestuur van de seniorploegen, hebben we geopteerd om verder met één bestuursploeg te werken.

We moesten op zoek naar een nieuwe naam en een nieuwe naamsponsor. Deze naamsponsor werd gevonden in eigen midden. Finexa Accountancy , het accountantskantoor van bestuurslid Olivier Brackx, heeft zich geëngageerd om de eerstvolgende jaren als naamsponsor op te treden.

Vanaf volgend seizoen gaan we dus als KBGO FINEXA BASKET@SEA de competitie aanvatten.

Naast Finexa, blijven ook onze trouwe sponsors Vastgoed Degroote en Sanecal aan boord en hebben we nieuwe partnerships afgesloten met PGS Group, Automobilia en Absolute Jobs.


Sportieve groeten

Chris Jonckheere

Voorzitter KBGO FINEXA BASKET@SEA