INFO

Voorstelling Basket@Sea 2019-2020

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan:


  1. Download het Ethias aangifteformulier online of vraag een formulier aan je ploegverantwoordelijke
  2. Vul zelf het deel A2 tem A15 in (laat dus deel 1 open)
  3. Onderteken het formulier onderaan de pagina's 2 en 3
  4. Vraag de behandelende geneesheer om deel C volledig in te vullen en te ondertekenen
  5. Bezorg dan zo snel mogelijk je aangifte formulier aan je ploegverantwoordelijke. Zij zullen de aangifte bezorgen aan de verantwoordelijke binnen de club.
  6. Mail gerust naar verzekering@basketatsea.be dat je je aangifte ingedient hebt (vermeld erbij welke ploeg, ect...)
  7. U zal verder rechtstreeks geïnformeerd worden door Ethias ivm verder afwikkeling van Uw dossier


Opgepast: om recht te hebben op een eventuele uitkering, dient uw aanvraag binnen de 8 dagen

na een ongeval ingediend te worden. U heeft er dus alle belang bij om onmiddellijk na het

ongeval de documenten direct in te (laten) vullen en deze aan de club-verantwoordelijke te

bezorgen. Wacht niet tot het laatste ogenblik, de club moet immers ook de tijd hebben om uw

dossier te verwerken.

ZEER BELANGRIJK:

Na de behandeling en eventuele revalidatie dient u door de behandelende geneesheer een ‘Attest

van Genezing’ te laten ondertekenen. Dit in te vullen attest zal u door Ethias worden bezorgd. Na ondertekening door de geneesheer, stuurt u het formulier onmiddellijk aan Ethias terug (Tip: neem een kopie voor uw eigen dossier). Het attest dient u absoluut in te dienen alvorens de trainingen en/of wedstrijden te hervatten, zo niet loopt de speler in kwestie het risico niet gedekt te zijn door de verzekering bij eventueel nieuw letsel en dus kan Ethias mogelijks een verdere tussenkomst weigeren!

Specialisatietraining, revalidatie en LTAD

Presentatie gegeven tijdens de infosessie augustus 2019

Infosessie rond sportvoeding en hydratatie bij basketbalspelers

Vrijdag 22 November 2019