HOME

Evaluatie + Kaas &Wijnavond
17 jan 2020


De jaarlijkse evaluatieavond voor de spelers (vanaf U12) zal dit seizoen doorgaan op vrijdag 17 januari 2020 vanaf 18u00.
Hier koppelen we traditiegetrouw ook opnieuw onze kaas-en wijnavond aan vast.


We bieden vanaf 19u00 een lekker kaasbuffet aan. Voor wie geen kaas lust kunnen we een vleesschotel voorzien. Kaarten hiervoor worden enkel een voorverkoop aangeboden tem 10/01 door de coaches en de ploegverantwoordelijken.

Prijs voor volwassenen: 20€/persoon
Prijs voor kinderen tem 12j: 14€/kind

Er worden ook hotdogs voorzien, hiervoor dienen geen kaarten in voorverkoop aangekocht worden.


Om het nieuwe jaar alvast goed in te zetten, krijgt iedere deelnemer aan de kaas & wijnavond een aperitief aangeboden door het jeugdbestuur. Apertitieven kan vanaf 18u30


Alle kinderen tem U10 kunnen zich inschrijven om deel te neme aan on KIDS PARCOUR. Van 18u30 tot 20u00 staan coaches en medewerkers klaar om de kids te begeleiden bij verschillende skill opdrachten. Hiervoor wordt 5€ inschrijvingsgeld gevraagd, maar alle kids gaan naar huis met een mooie belonining. Vooraf inschrijven via je coach of ploegverantwoordelijke. 

Er w

EVENTS
2019-2020


November - December
WIJNACTIE & BOODSCHAPPENLIJST
De bestelde goederen kunnen afgehaald worden:
- Op dinsdag 17 december in de inkom van het sportcentrum De Koninklijke Stallingen Oostende tussen 17u30 en 19u30 of
- Op woensdag 18 december in Zomerloos Gistel aan de ingang zijde cafetaria tussen 15u00 en 16u00 of tussen 18u15 en 20u00


13 December 
DUVA DIVA QUIZ


Vrijdag 17 Januari
EVALUATIE + KAAS & WIJNAVOND


April/Mei
FIN DE SAISON

DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved