HOME

Feestelijk boodschappenlijstje


Met de feestdagen voor de boeg willen wij jullie graag wat producten aanbieden die met de feesten van pas kunnen komen.
Iedereen lust wel een koekje of een beetje chocolade bij de koffie.
Of wat dacht je van een lekker glaasje wijn bij het feestmaal?
Voor ons boodschappenlijstje selecteerden wij een aantal producten die jullie feestdagen alleen maar feestelijker kunnen maken.


De opbrengst gaat integraal naar onze jeugdwerking, maak dus veel reclame bij al uw buren, kennissen, familie en in jullie vriendenkring!
U kan bestellen door de bestelbon af te geven aan je ploegafgevaardigde of door de bon te mailen naar sandra-geert@telenet.be


De bestelde goederen kunnen afgehaald worden:
- Op dinsdag 17 december in de inkom van het sportcentrum De Koninklijke Stallingen Oostende tussen 17u30 en 19u30 of
- Op woensdag 18 december in Zomerloos Gistel aan de ingang zijde cafetaria tussen 15u00 en 16u00 of tussen 18u15 en 20u00


Uit naam van het bestuur van Basket@Sea willen wij U van harte bedanken voor uw steun aan onze club.


DOWNLOAD het boodschappenlijstje


EVENTS
2019-2020


November - December
WIJNACTIE & BOODSCHAPPENLIJST


13 December 
DUVA DIVA QUIZ


07 Februari
EVALUATIE + KAAS & WIJNAVOND


April/Mei
FIN DE SAISON

DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved