HOME

Voorbereidingsstage seizoen 2019 – 2020


Eventjes ter herinnering:
tijdens de maand augustus organiseert Basket@Sea een stage voor onze jeugdspelers.


Alhoewel deze stage vrijblijvend is, raden wij jullie toch sterk er aan deel te nemen; onze ervaring leert immers dat dit een ideale opstap is na de zomerstop.


Alle stages zullen plaats vinden in de sporthal De Spuikom - Dokter Eduard Moreauxlaan 3, 8400 Oostende - en wel op volgende data:
- Voor alle U12 spe(e)l(st)ers: op 26, 27, 28 en 29 augustus
- Voor alle U14 spe(e)l(st)ers: op 12, 13 en 14 augustus
- Voor alle U16 spelers: op 19, 20, 21 en 22 augustus (4 dagen).


De stages lopen telkens van 9u30 tot 12u30 en per speler wordt een kleine bijdrage gevraagd.


o 3-daagse stage € 10,00 per dag of € 25,00 voor drie dagen
o 4-daagse stage € 10,00 per dag of € 30,00 voor vier dagen


Vooraf inschrijven doet U door te mailen naar deldaelemarc@gmail.com


Sportieve groeten
Bestuur Basket@Sea

INFOSESSIE Sportieve Cel
28 Aug 2019 - 19u

DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved