HOME

COVID19

Opstarten buitentrainingen voor U14 en ouder


Beste ouders, coaches, spelers,

hieronder de informatie ivm de opstart van de buitentrainingen vanaf zaterdag 27 februari 


Enkele praktische puntjes

  1. Breng zoveel mogelijk een eigen bal mee want op zaterdag is er geen zaalwachter aanwezig ….dus geen toilet , geen ballen , geen ander materiaal.
  2. Zorg voor een mondmasker
  3. Er zijn GEEN kleedkamers en/of douches


De Covid maatregelen blijven van kracht.


Keep it safe,
Met vriendelijke groeten
Task Force Basket@Sea


Basket@Sea
een nieuw basketverhaal aan de kust


De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende. We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe basketfamilie te creëren.


Lees verder

COVID-19 update 26/03/2021


Beste leden,


We waren eergisteren allen getuige van de persconferentie waar de eerste Minister de nieuwe strengere COVID maatregelen publiek maakte. Deze maatregelen, goedgekeurd door de leden van het Overlegcomité, worden opgelegd als een reactie op de terug snel stijgende aantal COVID besmettingen waarbij een variant van het virus in Oostende vooral onder de jongeren vlug verspreidt. De ziekenhuizen kunnen amper nog volgen en de ganse zorgsector zit op hun tandvlees.


De Covid-cel van Finexa B@S heeft de teksten van het ministerieel besluit grondig gelezen en ze moeten daarbij besluiten dat de logica evenwel moeilijk te volgen is. Het was voor de leden van de COVID-cel geen sinecure om de gedachtegang van de wetgever te achterhalen.


Na een lang debat heeft de cel de onderstaande aanbevelingen voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Hierbij hebben ze geprobeerd rekening te houden met zowel het mentaal en sociaal welzijn van onze jongeren alsook met de steeds groeiende vrees en bezorgdheid onder de ouders. We zullen evenwel voorlopig het voorbeeld van onze vrienden van de Kortrijk Spurs, die gekozen hebben voor een volledige lockdown, niet volgen. Maar we moeten ook de realiteit onder ogen durven te zien, de cijfers zijn ver van goed en de meeste onder ons zijn al getuige geweest van de impact en langetermijngevolgen van deze vreselijke ziekte. Nu dat Minister van Onderwijs, Weyts, ook heeft erkend dat jongeren onder de 12 jaar even besmettelijk zijn dan ouderen, vragen we dan ook, mede uit solidariteit met de mensen van de zorgsector en de hoog-risico personen, om de aanbevelingen dan ook strikt op te volgen en samen nog 4 weken door de zure appel heen te bijten.


Als club is het onze verantwoordelijkheid om te waken over de gezondheid van al onze leden en het risico tot besmetting zoveel mogelijk te beperken. Zodoende heeft de Raad van Bestuur besloten om de trainingen voor alle leeftijdscategorieën vanaf maandag 29 maart, enkel nog buiten toe te laten en dat met een maximum van 10 spelers en contactloos. Onze spelers zullen dan ook basketbal als hun enige hobby moeten kiezen en de meldingsplicht van contacten met besmette personen of vermoedelijk besmetting blijft van kracht.


Deelname aan de trainingen gebeurt op vrijwillige basis zowel voor spelers als coaches.


De Raad van Bestuur KBGO Finexa Basket@Sea

.

DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier