HOME

Heropstart trainingen tot en met U12
tot eind januari GEEN wedstrijden


Beste ouders, coaches, spelers,

Zoals afgesproken werd er opnieuw overleg gepleegd binnen Basket@Sea over een mogelijke heropstart “lage borden” (U12 en jonger).

Ook wij stellen vast dat de cijfers momenteel een dalende trend vertonen. Alhoewel we er nog niet van af zijn, geven we de heropstart van de trainingen een kans.

Tenzij er vrijdag door de regering anders beslist wordt, starten we vanaf volgende week maandag terug met de trainingen voor peanuts – U10 – U12. Het betreft de normale trainingen, de specialisatietrainingen blijven voorlopig opgeschort.

Evenwel: deze trainingen gaan door onder zeer strikte voorwaarden (lees hier de richtlijnen) en op basis van volledige vrijwilligheid. Niemand hoeft zich verplicht te voelen. En mochten de cijfers opnieuw stijgen of het zou blijken dat lagereschoolkinderen eveneens een reëel deel van de positieve cases uitmaken, zal er niet geaarzeld worden de trainingen onmiddellijk terug stop te zetten.

Bovendien staan we er op dat men zich strikt aan de geldende regels houdt: moet het gezin in quarantaine (al dan niet preventief), dan komt de speler zeker niet trainen. Wordt de speler positief getest; verwittig onmiddellijk de coach!

Wat de wedstrijden betreft: tot eind januari worden geen wedstrijden betwist en zullen, in de mate van het mogelijke, worden uitgesteld naar latere data. Het onvermijdelijke vermengen van verschillende bubbels wordt als te riskant aanzien.

Verdere praktische richtlijnen vinden jullie in bijlage (lees de richtlijnen aandachtig) of zal door de coaches worden verstrekt.Keep it safe,
Met vriendelijke groeten
Task Force Basket@SeaBasket@Sea
een nieuw basketverhaal aan de kust


De voorbije maanden is intensief gewerkt aan een nieuw hoofdstuk in het basketbalverhaal in en rond Oostende. We stelden ons de essentiële vraag: hoe kunnen we een toekomstgericht en wendbaar Filou Oostende bouwen? Tegelijkertijd probeerden we grenzen te verleggen en een ruimere samenwerking met andere organisaties te zoeken en samen met hen één nieuwe basketfamilie te creëren.


Lees verder

COVID19


DOWNLOAD


Op onze download pagina kan je allerlei handige documenten vinden. Zo bijvoorbeeld hoe het wedstrijdblad invullen, de 14/24 seconden,...


lees verder

Wat te doen bij een sportongeval ?


Mits het medisch attest correct en tijdig werd ingediend, en het lidgeld werd betaald, is elk lid van

de Vlaamse Basketbal Liga verzekerd bij Ethias tegen lichamelijke ongevallen.

Stel dat u of uw kind medische bijstand nodig hebben en u wenst een beroep te doen op de Ethias

verzekeringspolis, dan dient u volgende stappen te ondergaan lees verder

TEGEMOETKOMINGEN


Zowel de stad Oostende als Gistel hebben een aantal tegemoetkomingen ivm het lidgeld. Zo heeft Oostende de sportkans, en Gistel de sportcheque en vrijetijdspas.

Ook je mutualiteit komt geeeltelijk tegemoet in het lidgeld.


lees verder

Het bestuur van Basket@Sea heeft, in samenspraak met de sportieve cel, een nieuwe ‘Code of Conduct’ opgesteld - zeg maar het huisreglement van onze club.  Deze geldt voor alle spelers, ouders, supporters, coaches en ploeg-verantwoordelijken.


Deze gedragscode is géén sportieve bijbel, wel een verzameling van extra-sportieve basisregels hoe we (met elkaar) omgaan op en vooral naast het terrein en moet u als coach helpen om de spelers te begeleiden.


Download hier

Facebook
Privacy
Twitter

© Copyright Basket@Sea 2018. All Rights Reserved

Deze website maakt gebruik van cookies. Door deze site te blijven gebruiken, accepteert u het gebruik van deze cookies.

Accepteren