COVID protocol

COVID PROTOCOL

Jeugd- & Seniorenploegen 22 januari 2022

Het heeft veel voeten in de aarde gehad, dat is ook de reden waarom de communicatie op zich heeft laten wachten maar uiteindelijk zijn we toch tot een concensus gekomen wat betreft de te nemen maatregelen bij besmetting van speler of coach.


Hier vinden jullie de definitieve beslissingsboom die een visualisering is van het protocol.

Juist nog eventjes toelichten:

Het principe is vrij simpel.  In navolging van het tracingprincipe, zoeken we dag 0 op, dit is twee dagen vóór een speler positief test bij een PCR test of symptomatisch is.  De ploeg wordt dan de 4 volgende dagen op non-actief gezet en mag op dag 5 terug basketten mits volledige vaccinatie en het voorleggen negatieve zelftest bij activiteit t/m dag 7. 


Volledige vaccinatie: >=12 jaar tot 18 jaar => basisvaccinatie // >=18 jaar = booster ofwel basisvaccinatie < 5 maand//<12 jaar = niet symptomatisch


Niet volledig of niet gevaccineerd of weigeren CST voor te leggen of symptomatisch = 7 dagen quarantaine waarvan 3 dagen koortsvrij en mits het voorleggen van een negatieve zelftest op dag 7 anders 10 dagen quarantaine


Vanaf 3 positieve spelers worden de trainingen/matchen voor 10 dagen voor gans de ploeg stilgelegd (periode van verhoogde voorzichtigheid).

Praktisch voorbeeld


  • Op woensdag wordt de coach ingelicht van een positieve speler in zijn ploeg.
  • Dag 0 = maandag
  • Dag 1 - 4 = dinsdag woensdag donderdag vrijdag - geen training/matchen
  • Dag 5 = zaterdag terug activiteit mits CST en negatieve zelftest
  • Dag 6 - 7 = zondag en maandag negatieve zelftest (mits activiteit)
  • We rekenen op een correcte houding van iedereen (ouders, coaches, ploegverantwoordelijken) waarbij we er van uit gaan dat alle positieve cases onmiddellijk gemeld worden bij de respectievelijke coaches die op hun beurt de clubsecretariaten/COVID-cel inlichten
  • De ouders geen zieke kinderen naar training sturen (bij duidelijke symptomen heeft de coach recht om de speler te weigeren)
  • Elke verantwoordelijkheid voor een minderjarige speler/speelster finaal bij de ouders ligt en dat we bijgevolg het volste begrip hebben als ouders beslissen hun kind voorlopig thuis te houden
  • Bij herhaaldelijk vaststellen van een overtreding zal die ploeg terugvallen op het wettelijk kader van 10 dagen verhoogde voorzichtigheid.


Tenslotte mogen personen die een hoogrisico contact hebben gehad (wat het geval is bij een besmet gezinslid) enkel aanwezig zijn op een match indien zij een officiële functie moeten bekleden, mits het dragen van het FFP2 masker die ten alle tijde opgehouden moet worden. Dit tot 10 dagen na laatste risico-contact (verhoogde voorzichtiheid).

Praktisch

ouders kunnen een screenshot van het CST certificaat opsturen per email naar marc.deldaele@basketatsea.be (conform de GDPR regels zullen de gegevens niet worden bewaard) of tonen het certificaat voor aanvang training aan Covid verantwoordelijke of coach.

Werkgroep Basket@Sea CoVid-19

01.

De werkgroep werd opgericht om korter op de bal te spelen bij het toenemend aantal besmette spelers bij Basket@Sea


02.

Het doel van de werkgroep is duidelijkheid scheppen in de regelgeving mbt CoVid en het opvolgen van de besmette spelers en hun ploeg


03.

Het doel is ook erop toezien dat de maatregelen worden opgevolgd om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te houden.


04.

De werkgroep bestaat uit de voorzitter B@S, een vertegenwoordigers van divisie Oostende en Gistel, een verpleger, een physical therapist lid van de medische staf Filou Oostende, een dokter en een lid de B@S communicatiecel.


Nog vragen? Contacteer de B@S Covid werkgroep